OM OSS

AKRO-DANS OCH GYMNASTIK  KLUBB I STOCKHOLM


«Akro – Dans & Gymnastik Klubb i Stockholm» – är en skola baserat på den klassiska artistisk gymnastik, modern dans, akrobatik och balett! Musik, rytm, balans, dans och koreografi ingår i utbildningen. Träningen involverar alla utbildningsnivåer från nybörjare till OS-reserv.  Våra elever deltar i tävlingar, festivaler och föreställningar. 

 

Vår klubb är öppen för pojkar och flickor. Vi tränar alla barn oavsett ålder och kunskap på alla nivåer från grund till elit.  Man får välja själv hur intensivt man vill träna – från en till fem gånger i veckan. Men även om ditt barn inte kommer att bli en professionell idrottsman eller dansare, får han/hon en professionellt grund i gymnastik och bra start i livet med kreativitet, flexibilitet och självförtroende. 


UPPFÖRANDE KOD & GDPR


Uppförandekod

Vi på Akro - Dans och Gymnastik följer Svensk Gymnastiks uppförandekod.

Uppförandekoden beskriver hur vi är mot varandra inom Svensk Gymnastik. Uppförandekoden gäller alla inom Svensk Gymnastik; aktiva, tränare/ledare, domare, organisationsledare, föräldrar, förtroendevalda, uppdragstagare, förening och förbund.

Gymnastikförbundets uppförandekod


  1. Jag är en god förebild.

  2. Jag respekterar allas lika värde.

  3. Jag respekterar allas personliga integritet.

  4. Jag värnar individens hälsa, säkerhet och välmående i samband med gymnastikverksamhet.

  5. Jag bidrar till att alla kan känna glädje och gemenskap.

  6. Jag underlättar individens utveckling med utgångspunkt i den enskilda individens utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.


GDPR

Som förening följer vi strikt de regler och riktlinjer som fastställs inom GDPR (Dataskyddsförordningen). Vi värnar om den personliga integriteten och skyddar medlemmarnas och deltagarnas personuppgifter på bästa möjliga sätt. Vi har implementerat säkerhetsåtgärder och rutiner för att säkerställa att personuppgifter behandlas korrekt, konfidentiellt och i enlighet med GDPR.

Vi samlar endast in nödvändiga personuppgifter och använder dem enbart för ändamål som är relevanta för föreningens verksamhet. Vi delar inte personuppgifter med tredje part utan samtycke eller när det krävs enligt lagliga skyldigheter.

Vid behov kan medlemmar och deltagare begära tillgång till sina personuppgifter, korrigering av felaktiga uppgifter eller radering av uppgifter enligt de rättigheter som ges enligt GDPR. Vi finns tillgängliga för att svara på eventuella frågor eller för att ta emot eventuella klagomål angående hantering av personuppgifter.

Vi strävar efter att vara transparenta i vår hantering av personuppgifter och kommer att informera våra medlemmar och deltagare om eventuella ändringar i vår integritetspolicy. Genom att följa GDPR säkerställer vi att våra medlemmars och deltagares personuppgifter behandlas på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Om du har några specifika frågor eller funderingar gällande vår efterlevnad av GDPR är du välkommen att kontakta oss så kommer vi att bistå dig på bästa möjliga sätt.

VÅRA INRIKTNINGAR

ARTISTISK GYMNASTIK


Kvinnlig artistisk gymnastik är en olympisk disciplin med lång tradition. Gymnasterna tävlar i fyra grenar: hopp, barr, bom och fristående som utmanar gymnasternas färdigheter på olika sätt.  Manlig artistisk gymnastik  är en olympisk gren med lång tradition både internationellt och i Sverige. Gymnasterna tävlar i sex grenar: fristående, bygelhäst, ringar, hopp, barr och räck, som alla ställer krav på allmänt omfattande träning och allsidig fysisk kapacitet. Varje grens karaktär ställer ytterligare krav på gymnasten; fristående och hopp kallas spänstgrenar, bygelhäst och barr för stödgrenar och ringar och räck för häng-grenar.


Artistisk gymnastik är en utvecklande och lekfull träningsform där alla kan träna och tävla utifrån egen ambition och ålder. I vår klubb kan alla lära sig grunderna i gymnastik. Vi tränar barn och unga idrottare från 3 års ålder. 


Att börja träna på flexibilitet, styrka och uthållighet från unga år ger stora fördelar i framtiden jämfört med andra idrottare.

RYTMISK GYMNASTIK


I rytmisk gymnastik utförs program till musik där gymnasten använder sig av olika handredskap som band, rep, tunnband, boll, och käglor. Under alla program ska handredskapet vara i ständig rörelse samt i harmoni med det gymnastiska och musikaliska utförandet.


Varje rörelse ska motsvara musikens karaktär och följa dess rytm. De estetiska rörelserna, inlevelsen i musiken och sättet att presentera kombinationen gör rytmisk gymnastik till en gren som genom sina oändliga variationsmöjligheter fascinerar såväl utövare som publik.


Inom rytmisk gymnastik finns både individuella tävlingar och tävlingar i grupp om fem gymnaster. I Sverige utförs sporten hittills enbart av kvinnor, men i några länder i världen finns manliga RG-gymnaster, men de tävlar inte tillsammans med damklasserna.

ALLMÄNT UTVECKLANDE GYMNASTIK


Allmänt utvecklande gymnastik är grunden för vår verksamhet. Den ger en grundläggande motorikträning och vänder sig till barn 3-12 år. 


Här skapas förutsättningar för ett aktivt liv och fysisk, social och mental utveckling. Inte bara en resurs för samhället, utan också grunden för all form av träning och verksamhet. Och bäddar för ett livslångt intresse


I våra föreningar bedrivs verksamhet i form av redskapsgymnastik med lek, musik, rörelse och Bamsegympa för de allra yngsta.

KONTAKTA OSS OCH BOKA ETT PROVA-PÅ TRÄNING