Våra priser - Vår 2022

1 gång i vecka

2 gång i vecka

3 gång i vecka

4 gång i vecka

MEDLEMSAVGIFTKAMPANJER


*Om två eller flera barn från samma familj är engagerade i klubben, erbjuder vi en rabatt på 300 SEK för det andra barnet.


*För barn som fortsätter att studera i vår klubb i mer än en termin erbjuder vi en rabatt på 100 SEK, från och med andra terminen.


*SAMT GRUPPFÖRSÄKRING INGÅR I MEDLEMSAVGIFT.